fbpx

Tag: #Decor

SONITE DÉCOR มุ่งมั่น สร้างสรรค์สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

แรงผลักดันในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากวัสดุเหลือใช้คือจุดมุ่งหลายหลักของ Sonite และด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงช่วยแก้ปัญหามลพิษต่างๆ ให้กับชุมชน ประชาชน และประเทศชาติในฐานะผู้ผลิต

Read More
Bento Box กล่องอาหารรักษ์โลก

“ปิ่นโต” ภาชนะใส่อาหารแสนเรียบง่ายแต่ผูกพันกับคนไทยมายาวนาน ปิ่นโตช่วยให้เราจัดชุดอาหารคาววานเป็น สำรับในมื้อประจำวันเพื่อส่งต่อให้คนในครอบครัว แทนความห่วงใย

Read More
SONITE THE INSPIRERS สร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

ในปีนี้ ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า (สนม.) ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัล Prime Minister’s Export Award 2022 หรือ PM’s Export Award 2022 เนื่องในวาระครบรอบ 30ปี ภายใต้แนวคิด “Proud Past – Inspired Future

Read More
จากขยะพลาสติกทางทะเล…สู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า “Talay Collection”

ท้องทะเลที่กว้างขวางมองไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตา เงียบ สงบ และสวยงาม มองดูแล้วรู้สึกผ่อนคลาย สบายใจอย่างบอกไม่ถูก แต่ใครจะรู้ว่าสิ่งสวยงามที่เห็นนี้ผสมปนเปไปด้วยปัญหามลพิษ

Read More